Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Zánik společnosti

Zánik akciové společnosti

Je nutné odlišovat dva základní pojmy – zrušení společnosti a zánik společnosti. Zánikem obchodní společnosti je myšlen její výmaz z obchodního rejstříku a to k určitému dni. Ovšem takovému zániku musí nutně předcházet proces zrušení, který lze dále dělit na jednotlivé fáze a dva hlavní způsoby.

Ony dva hlavní způsoby jsou zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací. Důvody mohou být dobrovolné nebo nucené.

Mezi důvody pro dobrovolné rozhodnutí o zrušení patří uplynutí doby, pro kterou byla společnost založena; bylo dosaženo účelu, který byl v době založení společnosti vytyčen nebo o zrušení rozhodl kompetentní orgán společnosti.

Důvody pro nucené rozhodnutí o ukončení jsou například tyto:

  • společnost již nemá žádná z oprávnění k podnikatelské činnosti
  • v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým volební období vypršelo před více než jedním rokem

Pokud je společnost zrušena s likvidací, znamená to, že je nutné rozdělit likvidační zůstatek mezi akcionáře. Tak se může stát až poté, co jsou uspokojeni všichni věřitelé.

Důvody pro zrušení bez likvidace jsou tyto:

  • Fúze – dojde ke sloučení několika společností.
  • Převod jmění na akcionáře – pokud některý z akcionářů vlastní devadesát a více procent akcií, je možné na něj převést veškeré jmění společnosti. Ten pak musí finančně vypořádat zbytek akcionářů. Rozdělení společnosti – společnost se rozdělí na několik jiných společností (a.s. nebo s r.o.).
Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář