Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Založit akciovou společnost

Založení akciové společnosti (a.s.)

Jako taková sice nepotřebuje mnoho, aby mohla fungovat, ale celý proces je poměrně zdlouhavý. Pokud tedy nemáte příliš času nebo nesnášíte obíhání úřadů a nekonečné domlouvání se s úředníky, využijte radši služeb některé z firem poskytujících Ready Made společnosti. Pokud ale s předchozími nesnázemi nemáte problém, nastíním řešení pro klasické založení akciové společnosti.

Založení akciové společnosti (a.s.) může být provedeno jak fyzickou, tak právnickou osobou. Na počátku je potřeba složit základní kapitál 2 mil. korun českých (pokud se jedná o společnost s veřejnou nabídkou akcií, je povinnost základního kapitálu navýšena na 20 mil. korun českých).

Dále je nutné provést první zasedání valné hromady, kde se sejdou akcionáři, a bude provedena volba orgánů společnosti. Po vložení vkladů a splacení emisního ážia může rejstříkový soud povolit zapsání společnosti. Tímto krokem dojde k oficiálnímu vzniku společnosti, která od této chvíle může normálně fungovat. Výkonné orgány nesmí zapomenout nechat schválit stanovy firmy, ve kterých je specifikován obor činnosti a základní kapitál společnosti.

Pokud se chceme vyhnout organizování a zařizování jednotlivých kroků a úředních úkonů, je možné si koupit hotové řešení ve formě Ready Made společnosti. Jedná se o předem založené společnosti, které nemají žádnou obchodní historii, takže jsou bez závazků a pohledávek. Jsou kompletně připraveny k převzetí a následnému fungování.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , | Zanechat komentář