Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Založení akciové společnosti fyzickou osobou

Založení akciové společnosti (a.s.)

Jako taková sice nepotřebuje mnoho, aby mohla fungovat, ale celý proces je poměrně zdlouhavý. Pokud tedy nemáte příliš času nebo nesnášíte obíhání úřadů a nekonečné domlouvání se s úředníky, využijte radši služeb některé z firem poskytujících Ready Made společnosti. Pokud ale s předchozími nesnázemi nemáte problém, nastíním řešení pro klasické založení akciové společnosti.

Založení akciové společnosti (a.s.) může být provedeno jak fyzickou, tak právnickou osobou. Na počátku je potřeba složit základní kapitál 2 mil. korun českých (pokud se jedná o společnost s veřejnou nabídkou akcií, je povinnost základního kapitálu navýšena na 20 mil. korun českých).

Dále je nutné provést první zasedání valné hromady, kde se sejdou akcionáři, a bude provedena volba orgánů společnosti. Po vložení vkladů a splacení emisního ážia může rejstříkový soud povolit zapsání společnosti. Tímto krokem dojde k oficiálnímu vzniku společnosti, která od této chvíle může normálně fungovat. Výkonné orgány nesmí zapomenout nechat schválit stanovy firmy, ve kterých je specifikován obor činnosti a základní kapitál společnosti.

Pokud se chceme vyhnout organizování a zařizování jednotlivých kroků a úředních úkonů, je možné si koupit hotové řešení ve formě Ready Made společnosti. Jedná se o předem založené společnosti, které nemají žádnou obchodní historii, takže jsou bez závazků a pohledávek. Jsou kompletně připraveny k převzetí a následnému fungování.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , | Zanechat komentář