Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Základní kapitál pro výdělek

Základní kapitál akciové společnosti

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen vklady jednotlivých podílníků a je rozdělen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Aby mohla být akciová společnost založena, musí mít nejprve splacen celý základní kapitál. Ten u akciové společnosti dosahuje minimální výše dvou milionů korun českých. Pokud se jedná o akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií, musí být výše základního kapitálu minimálně dvacet milionů korun českých. Celková výše kapitálu se určuje stanovami, které jsou schváleny valnou hromadou. V nich je možné základníkapitál navýšit oproti zákonnému minimu.

Základní kapitál je možné skládat ve dvou základních formách – v peněžité nebo nepeněžité formě. Peněžitou formou je myšleno složení finančního obnosu na konkrétní účet. Ten je speciálně vytvořen pro tento účel u některé z bank a přístup k němu je omezen nebo dokonce znemožněn do zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Pak je možné s financemi nakládat, platit s nimi provozní náklady nebo jej celý přesunout na pokladnu.

Složení kapitálu nepeněžitou formou je sice možné a nikoli doporučované. Jelikož přináší časový odklad a přídavné finanční náklady. Je nutné vybrat soudního znalce, aby nepeněžitý majetek ocenil, což stojí peníze a hlavně čas. Dalším rizikem je možnost odmítnutí zapsání do obchodního rejstříku.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , , , | Zanechat komentář