Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Vzor odsoupení člena dozorčí

Dozorčí rada akciová společnost

Dozorčí rada tvoří kontrolní orgán akciové společnosti. U většiny kapitálových obchodních společností (mezi které akciové společnosti spadají) je její vytvoření nařízeno zákonem. Jako kontrolní orgán má povinnost dohlížet nad chodem společnosti a zajišťovat správné fungování podřízeného orgánu společnosti, kterým je Představenstvo. To je povinno Dozorčí raděpředkládat účetní bilance a další zprávy o chodu společnosti.

Dozorčí rada musí být tvořena nejméně třemi členy. Tito členové musí být zvoleni již na prvním zasedání Valné hromadya to na předem určenou dobu (která však nesmí přesáhnout délku pěti let).

Ze svého středu si pak sami zvolí jednoho předsedu. Pokud má akciová společnost alespoň padesát jedna zaměstnanců, tak májí zaměstnanci automatické právo volit alespoň jednu třetinu osazenstva dozorčí rady. Maximálně však jednu polovinu.

Stanovy pak mohou povolit tuto možnost zaměstnancům i tehdy, když jich je padesát a méně.

Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, likvidátorem, prokuristou nebo nesmí vykonávat konkurenční funkci či činnost. Tato pozice vyžaduje řádné a pečlivé vedení svěřených statků.

Hlavním úkolem Dozorčí rady je dohlížení nad činností Představenstva. Mají právo nahlížet a kontrolovat veškeré záznamy o činnosti a zajišťovat tak správný průběh podnikatelské činnosti.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , , | Zanechat komentář