Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Valná hromada akciové společnosti vzor rozdělení zisku

Valná hromada akciové společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Vzniká ještě před vlastním založením společnosti a má velmi důležitou funkci při formování společnosti a jejím následném řízení.

První zasedání Valné hromady musí proběhnout ještě před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku (resp. zápis by soudem nebyl vůbec umožněn).

Valná hromada totiž musí učinit několik základních kroků, které vlastní společnost ustaví.

Členové Valné hromady jsou všichni akcionáři a to bez ohledu na to, jak velký počet akcií vlastní. Spolu s koupí akcie automaticky připadá členství ve Valné hromadě a hlavně hlas na jejím zasedání.

Síla hlasu už je odvislá od počtu vlastněných akcií. Valná hromada na svých prvních zasedáních musí odsouhlasit resp. odhlasovat znění Stanov a pouze ona může ve Stanovách později učinit nějaké změny (způsob hlasování a nutný počet hlasů je určen zákonem).

Pravomoci Valné hromady jsou upraveny zákonem (obchodních společností se týká obchodní zákoník). Ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší orgán akciové společnosti, může rozhodovat o všech záležitostech.

Úkolem Valné hromady je také schvalovat rozdělení zisku a účetní závěrku. U těchto hlasování nebo schvalování opět platí pravidlo, že počet akcií se rovná počtu hlasů.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář