Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Statutární orgán akciové společnosti

Představenstvo akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku se jedná o statutární orgán, který je obvykle volen valnou hromadou a to na předem dané období. Představenstvo se zodpovídá kontrolnímu orgánu, který u akciové společnosti zastává Dozorčí rada. Ta má v kompetenci kontrolu právě tohoto řídícího orgánu.

Hlavním úkolem nebo činností představenstva je řízení svěřeného podniku resp. společnosti. Tento úkol musí vykonávat svědomitě a z toho titulu nesmí členové představenstva figurovat v jiných konkurenčních pozicích.

Jednotliví členové jsou voleni již na prvních zasedáních Valné hromady a to na dobu určitou.

Před uplynutím této doby je nutné uspořádat volby nové, které zajistí kontinuitu v řízení podniku. Pokud by volby neproběhly, mohlo by to mít vliv na další existenci společnosti, jelikož by ze zákona mohlo dojít k jejímu zrušení.

Obecně se dá říci, že Představenstvo řídí společnost jako takovou, i když nad sebou mají kontrolní orgán a nejvyšším orgánem je Valná hromada. Pouze Představenstvo se stará o každodenní chod společnosti a dozorčí rada jeho jednání kontroluje pomocí zpráv, které musí představenstvo pravidelně odevzdávat.  Další povinností je odevzdávání účetních bilancí, dle kterých je posuzováno, zda jednání členů představenstva bylo správné či nikoli.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář