Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Ready Made společnosti

Ready made akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších forem podnikání v České republice. Jejím základem jsou podíly ve formě akcií, které jsou prodávány zájemcům – budoucím podílníkům. Ti na základě vlastněných podílů budou mít možnost společnost řídit a podílet se na rozhodování o budoucích krocích společnosti. Podíl na řízení společnosti je vyjádřen ve formě vlastnictví hlasu na valné hromadě.

Podílníci jsou omezeně zodpovědní za případné neúspěchy společnosti, ale pouze do výše svého podílu, takže nehrozí, že by museli splácet dluhy společnosti.

Existují také neomezené akciové společnosti, které ale v tuzemsku nejsou nikterak rozšířené. Toto řešení je vhodné pouze pro velké společnosti, které si tak chtějí udržet svá tajemství (nemají povinnost předkládat zprávy o činnosti apod.) a v případě finančních problémů tyto nemusí zveřejňovat, jelikož se o ně musí v plné výši postarat podílníci.

Založení klasické akciové společnosti není úplně složitý proces, ale vyžaduje určité znalosti a hlavně hodně času. Ten je potřeba pro čekání na dokončení jednotlivých právních kroků a základně také k vyřízení všech potřebností na jednotlivých úřadech a institucích.

Ready made akciová společnost (a.s.) je instantním produktem, který je možné si jednoduše koupit. Hlavní výhodou tohoto řešení je fakt, že je již celá společnost připravena k okamžitému fungování a až na několik malých právních a administrativních kroků, není potřeba nic zajišťovat.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready Made společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Jedním typem Ready Made společností jsou společnosti s ručením omezeným.

Jejich založení sice není natolik obtížné jako založení některých jiných typů obchodních společností, ale opět je zde velká možnost ušetření jak času, tak financí.

Pokud chcete začít obchodovat v co nejkratší době, je pro vás koupě Ready Made společnosti prakticky jediným řešením.

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Typově je na hranici mezi kapitálovou a osobní obchodní společností.

Na jedné straně je totiž nutné vytvářet základní kapitál, ale na straně druhé pak vidíme omezení počtu společníků, kterých může být maximálně padesát.

Pro vytvoření společnosti s ručením omezeným je tedy nutné vytvořit základní kapitál. Ten činí dvě stě tisíc korun českých. Ovšem minimální výše vkladu jednoho společníka činí 20 tis. korun českých. Vklad je možné vložit i nepeněžitou formou, což ale není doporučováno, jelikož přináší další časové a finanční nároky.

Společnost pak vzniká dnem podpisu společenské smlouvy, kterou musí podepsat všichni společníci a to u notáře. Ovšem vznik společnosti se odvíjí od data, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Zápis může být proveden pouze na základě společenské smlouvy a splnění všech potřebných kroků, mezi které patří splacení alespoň sta tisíc v rámci peněžitých a nepeněžitých vkladů.

Pokud chcete mít společnost rychle a kvalitně založenu, je ideální možností zvolit služeb některého z poskytovatelů Ready Made společností.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready made evropská akciová společnost (SE)

Ready Made společnosti označují společnosti, které byly již předem založeny a čekají pouze na svůj prodej novému majiteli, který je využije k obchodování.

Toto řešení je u nás v  České republice hojně využíváno, jelikož šetří čas budoucího vlastníka a v konečném důsledku také jeho peníze.

Pro založení některého typu obchodní společnosti by totiž musel zajistit veškeré potřebné právní podklady, uskutečnit zasedání valné hromady a zajistil základní kapitál.

Ne, že by to nebylo možné, ale je to časově velmi náročné a jsou vyžadovány poměrně hluboké znalosti dané problematiky.

Například základní kapitál u Evropské akciové společnosti je dle právních předpisů nastaven ve výši 120 tis. euro.

Tato částka již může založení společnosti znemožnit. Proto je vhodné hledat řešení, které odstraní překážky pro založení, resp. vlastnění Evropské společnosti.

S jednoduchým řešením přichází několik společností, které se zabývají prodejem Ready Made Evropských společností.

Spolu s vlastní založenou společností kupuje nový majitel ještě několik přídavných služeb. Mezi ně patří svolání a uspořádání Valné hromady a s ní spojenou volbou členů jednotlivých orgánů (členů nemusí být tolik jako u české akciové společnosti). V ceně často bývá ověření potřebných listin, změna v obchodním rejstříku, změna sídla a další poplatky a služby.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář