Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Ready Made Liberec

Ready Made společnosti

Obchodní společnosti představují velmi výhodnou formu podnikání a obchodování obecně. Mají daleko větší možnosti a jsou uzpůsobeny pro větší tok peněz, zboží apod. Ovšem spolu s výhodami se pojí jisté nevýhody, které se týkají hlavně zakládání společností. Jelikož jsou společnosti sofistikované, je nutné splnit určité podmínky pro jejichzaložení. Ty často nebývá snadné splnit nebo jejich plnění vyžaduje enormní časovou nebo finanční zátěž.

Pokud tedy hledáte řešení, které by vám umožnilo založit nebo získat společnost a zároveň se vyhnout časově náročnému běhání po úřadech a čekání na jednotlivé jejich kroky, můžete využít tzv. Ready Made společností.

Na českém trhu se v dnešní době pohybuje několik specializovaných společností, které se zakládáním a prodejem těchto společností zabývají. Ready Made společnosti jsou obecně obchodní společnosti, které jsou založeny třetí stranou, která se o ně i stará. Jakmile zajistí veškeréprávní kroky k jejímu úspěšnému založení a společnost vznikne, uloží ji takto nachystanou k prodeji.

Pokud tedy nemáte čas nebo potřebné znalosti pro založení některého typu obchodní společnosti, můžete využít tohoto řešení. Nabízené společnosti jsou bez obchodní historie. To znamená, že jsou bez dluhů i pohledávek a není třeba se tedy bát nějakých skrytých a zapomenutých problémů. Zároveň mají Ready Made společnosti vyřešeny veškeré právní kroky a dokonce splacen celý základní kapitál.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready made evropská akciová společnost (SE)

Ready Made společnosti označují společnosti, které byly již předem založeny a čekají pouze na svůj prodej novému majiteli, který je využije k obchodování.

Toto řešení je u nás v  České republice hojně využíváno, jelikož šetří čas budoucího vlastníka a v konečném důsledku také jeho peníze.

Pro založení některého typu obchodní společnosti by totiž musel zajistit veškeré potřebné právní podklady, uskutečnit zasedání valné hromady a zajistil základní kapitál.

Ne, že by to nebylo možné, ale je to časově velmi náročné a jsou vyžadovány poměrně hluboké znalosti dané problematiky.

Například základní kapitál u Evropské akciové společnosti je dle právních předpisů nastaven ve výši 120 tis. euro.

Tato částka již může založení společnosti znemožnit. Proto je vhodné hledat řešení, které odstraní překážky pro založení, resp. vlastnění Evropské společnosti.

S jednoduchým řešením přichází několik společností, které se zabývají prodejem Ready Made Evropských společností.

Spolu s vlastní založenou společností kupuje nový majitel ještě několik přídavných služeb. Mezi ně patří svolání a uspořádání Valné hromady a s ní spojenou volbou členů jednotlivých orgánů (členů nemusí být tolik jako u české akciové společnosti). V ceně často bývá ověření potřebných listin, změna v obchodním rejstříku, změna sídla a další poplatky a služby.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář