Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Ready Made firma

Ready made evropská akciová společnost (SE)

Ready Made společnosti označují společnosti, které byly již předem založeny a čekají pouze na svůj prodej novému majiteli, který je využije k obchodování.

Toto řešení je u nás v  České republice hojně využíváno, jelikož šetří čas budoucího vlastníka a v konečném důsledku také jeho peníze.

Pro založení některého typu obchodní společnosti by totiž musel zajistit veškeré potřebné právní podklady, uskutečnit zasedání valné hromady a zajistil základní kapitál.

Ne, že by to nebylo možné, ale je to časově velmi náročné a jsou vyžadovány poměrně hluboké znalosti dané problematiky.

Například základní kapitál u Evropské akciové společnosti je dle právních předpisů nastaven ve výši 120 tis. euro.

Tato částka již může založení společnosti znemožnit. Proto je vhodné hledat řešení, které odstraní překážky pro založení, resp. vlastnění Evropské společnosti.

S jednoduchým řešením přichází několik společností, které se zabývají prodejem Ready Made Evropských společností.

Spolu s vlastní založenou společností kupuje nový majitel ještě několik přídavných služeb. Mezi ně patří svolání a uspořádání Valné hromady a s ní spojenou volbou členů jednotlivých orgánů (členů nemusí být tolik jako u české akciové společnosti). V ceně často bývá ověření potřebných listin, změna v obchodním rejstříku, změna sídla a další poplatky a služby.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář