Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Nepovinné orgány akciové společnosti

Orgány akciové společnosti

Základními orgány akciových společností jsou tyto tři hlavní:

  • Valná hromada
  • Představenstvo
  • Dozorčí rada

První orgán (Valná hromada) je zároveň orgánem nejvyšším. Jedná se o shromáždění všech akcionářů. Ti se totiž koupí libovolného počtu akcií společnosti stali participanty na vedení společnosti a náleží jim tak místo ve Valné hromadě.

S ním se také pojí vlastnictví hlasu, který lze při různých hlasováních uplatňovat a podílet se tak na chodu a řízení podniku. Svolání první Valné hromady je dokonce povinnou podmínkou pro založení akciové společnosti.

Na jejím prvním zasedání se totiž musí dohlasovat znění stanov, bez kterých společnost nemůže být založena. Také musí proběhnout volba a obsazení dalších orgánů.

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti, který se stará o běžný chod společnosti a její celkové řízení. Při první Valné hromadě je nutné jej zvolit a po uplynutí jeho volebního období provést volby nové. Neplnění této povinnosti může vést až k nucenému zániku společnosti. Představenstvo se zodpovídá Dozorčí radě a předkládá jí uzávěrky, účetní a jiné zprávy.

Dozorčí rada je orgán, jehož členem smí být pouze fyzická osoba a tvoří kontrolní prvek uvnitř právnické osoby (akciové společnosti).

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář