Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Akciová společnost a statutární orgán

Akciová společnost a její výhody a nevýhody

Stejně jako u čehokoli jiného, tak i u obchodních společností můžeme najít výhody a nevýhody.  Většina z nich vyplývá z podstaty a typu dané společnosti a některé jsou jen logickým důsledkem samotného faktu, že se jedná o podnikání, které samo o sobě přináší velké výhody, ale také možná rizika.

Předně je velkou výhodou akciových společností jejichsamotné ustanovení. Jelikož je její vznik spjat s podíly (akciemi), které zakoupí různí podílníci, je zajištěna relativní stabilita společnosti. Následně při změně majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř společnosti nebo dokonce k jejímu zániku.

Pokud se ještě vrátíme k založení, tak způsob založení vlastně umožňuje schopnému podnikateli dosáhnout na větší možnosti, které by bez podílníků byly nedosažitelné (z finančního hlediska). Díky akciím je možné pracovat s větším kapitálem a přístup k financím je obecně snazší. A to i formou úvěru, který akciová společnost získá snadněji, než podnikatel jako samostatný subjekt.

Nevýhody akciové společnosti spočívají na stejném základě jako její výhody. Jelikož se jedná o netriviální obchodní společnost, její založení je jak časově tak finančně náročné. Ustanovení řídících orgánů vyžaduje určité znalosti a opět vyžaduje čas pro vlastní provedení.

Mezi další nevýhody patří vysoká daň ze zisku, která vyvažuje velké možnosti, které akciová společnost skýtá. Další nepříjemnou povinností je veřejné publikování, které nutí veřejnost informovat veřejnost o stavu společnosti.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , | Zanechat komentář

Orgány akciové společnosti

Základními orgány akciových společností jsou tyto tři hlavní:

  • Valná hromada
  • Představenstvo
  • Dozorčí rada

První orgán (Valná hromada) je zároveň orgánem nejvyšším. Jedná se o shromáždění všech akcionářů. Ti se totiž koupí libovolného počtu akcií společnosti stali participanty na vedení společnosti a náleží jim tak místo ve Valné hromadě.

S ním se také pojí vlastnictví hlasu, který lze při různých hlasováních uplatňovat a podílet se tak na chodu a řízení podniku. Svolání první Valné hromady je dokonce povinnou podmínkou pro založení akciové společnosti.

Na jejím prvním zasedání se totiž musí dohlasovat znění stanov, bez kterých společnost nemůže být založena. Také musí proběhnout volba a obsazení dalších orgánů.

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti, který se stará o běžný chod společnosti a její celkové řízení. Při první Valné hromadě je nutné jej zvolit a po uplynutí jeho volebního období provést volby nové. Neplnění této povinnosti může vést až k nucenému zániku společnosti. Představenstvo se zodpovídá Dozorčí radě a předkládá jí uzávěrky, účetní a jiné zprávy.

Dozorčí rada je orgán, jehož členem smí být pouze fyzická osoba a tvoří kontrolní prvek uvnitř právnické osoby (akciové společnosti).

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář