Obchodní společnosti kapitálového typu

Ready Made společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Jedním typem Ready Made společností jsou společnosti s ručením omezeným.

Jejich založení sice není natolik obtížné jako založení některých jiných typů obchodních společností, ale opět je zde velká možnost ušetření jak času, tak financí.

Pokud chcete začít obchodovat v co nejkratší době, je pro vás koupě Ready Made společnosti prakticky jediným řešením.

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Typově je na hranici mezi kapitálovou a osobní obchodní společností.

Na jedné straně je totiž nutné vytvářet základní kapitál, ale na straně druhé pak vidíme omezení počtu společníků, kterých může být maximálně padesát.

Pro vytvoření společnosti s ručením omezeným je tedy nutné vytvořit základní kapitál. Ten činí dvě stě tisíc korun českých. Ovšem minimální výše vkladu jednoho společníka činí 20 tis. korun českých. Vklad je možné vložit i nepeněžitou formou, což ale není doporučováno, jelikož přináší další časové a finanční nároky.

Společnost pak vzniká dnem podpisu společenské smlouvy, kterou musí podepsat všichni společníci a to u notáře. Ovšem vznik společnosti se odvíjí od data, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Zápis může být proveden pouze na základě společenské smlouvy a splnění všech potřebných kroků, mezi které patří splacení alespoň sta tisíc v rámci peněžitých a nepeněžitých vkladů.

Pokud chcete mít společnost rychle a kvalitně založenu, je ideální možností zvolit služeb některého z poskytovatelů Ready Made společností.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Ready Made produkty a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.