Obchodní společnosti kapitálového typu

Účetnictví akciové společnosti

Veškeré akciové společnosti jsou ze zákona povinné vést si vlastní účetnictví. A to od chvíle jejich vzniku až do dne jejich zániku. Vznik akciové společnosti je datován dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ovšem založení společnosti se váže na jejího zakladatele, který tak může učinit sám, je-li právnická osoba, nebo založení musí provést skupina fyzických osob.

Účetnictví obecně a jeho prazáklad je datováno dávno před vznikem kterékoli akciové společnosti. Majitelé různých obchodních společností, podnikatelé a jiné osoby potřebovali vlastnit přehledný a ucelený záznam hospodářských aktivit, které jim později sloužili pro další rozhodování.

Již tehdy se prvotní účetnictví analyzovalo a vyvozovaly se z něj různé závěry, dle kterých byla společnost následně řízena. Z tohoto důvodu je i v dnešní době účetnictví vedeno, jelikož by jinak nebylo možné určit, zda a jak prosperuje vlastněná společnost. Dalším důvodem pro vedení účetnictví je i zákonná povinnost takto činit. Jedná se o pojistku proti možným finančním machinacím a obecnému zprůhlednění finančních aktivit jednotlivých společností.

Stejně tak je tomu i u akciových společností. Jelikož mají podílníci (akcionáři) podíl jak na zisku, tak ale hlavně na vedení společnosti, je i v jejich zájmu mít se dle čeho rozhodovat. Povinné zprávy a povinné vedení účetnictví akciových společností jim k tomu velmi napomáhá.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Akciová společnost - detailní rozbor a označen , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.