Obchodní společnosti kapitálového typu

Stanovy akciové společnosti

Stanovy akciové společnosti jsou schvalovány na první valné hromadě. Jejich schválení je nutnou podmínkou pro založení společnosti. Stanovy určují základy společnosti.

Představují páteř jakékoli obchodní společnosti. Bez tohoto dokumentu nejenže nelze společnost založit, ale nebylo by možné ji ani ovládat a řídit, jelikož by chyběla pravidla, která by ošetřovala jednotlivé případy.

Pokud sepisujeme stanovy obchodní společnosti, přesněji akciové společnosti, musíme do nich zahrnout postupně veškeré možné stavy společnosti a přesně určit způsob jejich řešení.

Ideální je rozdělit si Stanovy na několik částí, takzvaných hlav, které nám budou uskupovat ustanovení mající podobnou povahu.

Nejprve je vhodné napsat Základní ustanovení. Do něj přesně zapíšeme základní údaje o budoucí společnosti. Název, sídlo, trvání, předmět činnosti, atd. V další kapitole je potřeba ustanovit podmínky pro existenci orgánů společnosti. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, dále pak PředstavenstvoDozorčí rada. Na závěr kapitoly popíšeme Výkonné orgány společnosti.

Další hlavy a kapitoly mohou obsahovat pravidla pro jednání a směřování společnosti. Je potřeba také určit způsob hospodaření a v mezích, které nám ukládá zákon, určit výši základního kapitálu a možnosti, jak jeho výši měnit.

Mezi závěrečné kapitoly patří ty, které se zabývají zrušením a zánikem společnosti. Na úplný konec můžeme zařaditdodatky a závěrečná ustanovení.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Akciová společnost - detailní rozbor a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.