Obchodní společnosti kapitálového typu

Akciová společnost a její výhody a nevýhody

Stejně jako u čehokoli jiného, tak i u obchodních společností můžeme najít výhody a nevýhody.  Většina z nich vyplývá z podstaty a typu dané společnosti a některé jsou jen logickým důsledkem samotného faktu, že se jedná o podnikání, které samo o sobě přináší velké výhody, ale také možná rizika.

Předně je velkou výhodou akciových společností jejichsamotné ustanovení. Jelikož je její vznik spjat s podíly (akciemi), které zakoupí různí podílníci, je zajištěna relativní stabilita společnosti. Následně při změně majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř společnosti nebo dokonce k jejímu zániku.

Pokud se ještě vrátíme k založení, tak způsob založení vlastně umožňuje schopnému podnikateli dosáhnout na větší možnosti, které by bez podílníků byly nedosažitelné (z finančního hlediska). Díky akciím je možné pracovat s větším kapitálem a přístup k financím je obecně snazší. A to i formou úvěru, který akciová společnost získá snadněji, než podnikatel jako samostatný subjekt.

Nevýhody akciové společnosti spočívají na stejném základě jako její výhody. Jelikož se jedná o netriviální obchodní společnost, její založení je jak časově tak finančně náročné. Ustanovení řídících orgánů vyžaduje určité znalosti a opět vyžaduje čas pro vlastní provedení.

Mezi další nevýhody patří vysoká daň ze zisku, která vyvažuje velké možnosti, které akciová společnost skýtá. Další nepříjemnou povinností je veřejné publikování, které nutí veřejnost informovat veřejnost o stavu společnosti.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Akciová společnost (a.s.) a označen , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.