Obchodní společnosti kapitálového typu

Měsíční archív: Duben 2015

Jak založit a.s.

Obchodní společnost je právnická osoba, která byla založena, aby případně sjednocovala větší množství osob v podnikání nebo umožnila podnikání ve větším rozsahu. Obecně se obchodní společnost zabývá přeměnou zdrojů na statky, které následně zpeněžuje.

Při zakládání společnosti je důležité si v prvé řadě rozmyslet, za jakým účelem chceme společnost zakládat. Dle toho se dále můžeme rozhodovat a vést jednotlivé kroky při zakládání společnosti.

Mezi základní úkony při zakládání akciové společnosti patří vytvoření zakladatelské listiny, kterou musí podepsat všichni zakladatelé (pokud je jich více než jeden).

Pokud je zakladatel pouze jeden, musí vytvořit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu. Vznik společnosti se pak datuje ode dne zapsání do obchodního rejstříku.

Další povinností je vlastnictví základního kapitálu. Ten musí být složen ve výši dva miliony korun českých (v případě společnosti s veřejnou nabídkou akcií je tato částka navýšena na desetinásobek). Dále musí proběhnout první zasedání valné hromady, na kterém se ustanoví základní řídící orgány a vyjednají další nezbytnosti. Následně je možné požádat o zápis do obchodního rejstříku. Jakmile je této žádosti vyhověno, společnost může začít fungovat.

Založení se dá obstarat také alternativní cestou, která čítá pouze jeden krok. Od specializované firmy si můžete koupit již předpřipravenou akciovou společnost (tzv. Ready Made), která je většinou do jednoho dne připravena k normálnímu fungování.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , , | Zanechat komentář